O NÁS

Rizzo Czech
Služby v oblasti seizmické odolnosti
Poskytujeme konzultační a inženýrské služby v oblastech, ve kterých jsou kladeny zvýšené nároky na bezpečnost a spolehlivost kritických zařízení.

Rizzo Associates Czech, a. s. je významnou mezinárodní inženýrskou a konzultační společností se sídlem v Plzni. Poskytujeme služby v oblasti zajišťování bezpečnosti a ochrany rizikových zařízení, staveb a infrastruktury při jejich návrhu, provozování a vyřazování z provozu. Naše služby mohou využít výrobci zařízení, projektanti, státní instituce, provozovatelé zařízení i veřejnost.

Ačkoli se zaměřujeme na teritoria, kde byla v minulosti instalována technologie jaderných reaktorů typu VVER, naše služby v minulosti využili zákazníci v Evropě, Rusku, Pákistánu, Jižní Africe, Jižní Koreji a Spojených Státech Amerických.

Součástí naší politiky je účast našich inženýrů na tvorbě a úpravách národních a mezinárodních standardů, předpisů, směrnic a dalších dokumentů, které se vztahují k oboru naší činnosti. Jednou z našich nejvýznamnějších profesionálních aktivit je soustavná spolupráce s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA), s národními orgány pro jaderný dozor, s organizacemi zabývajícími se tvorbou norem a předpisů a s dalšími národními i mezinárodními organizacemi (ÚJV Řež, a. s. (včetně divize Energoprojekt), VUJE, a. s., ŠKODA JS, a. s., Paul C. Rizzo Associates, Siemens, Westinghouse, Curtiss-Wright, a další).

V roce 2001 byla Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (IAEA) představena nepřímá metoda hodnocení seizmické adekvátnosti zařízení instalovaného na jaderných elektrárnách typu VVER pod názvem GIP-VVER, která je od roku 2003 jedním z doporučovaných postupů.
Od roku 2006 naše společnost vytváří společnou projektovou platformu s akreditovanými laboratořemi Vojenského technického ústavu pozemního vojska, Vyškov při zajištění seizmických kvalifikačních zkoušek pro zařízení bezpečnostních systémů jaderných elektráren v souladu s normou IEC 60980 a IEC 67080.

Rizzo Associates Czech, a. s. je součástí globální inženýrské skupiny RIZZO. Bližší informace o této skupině je možné najít na www.rizzointl.com

o společnosti

Rok 1981

Založena společnost Stevenson and Associates (S&A) jako inženýrská konzultační společnost v Clevelandu ve státě Ohio (USA) Dr. Johnem D. Stevensonem.

Rok 1984

Založena inženýrská společnost Paul C. Rizzo Associates, Inc. se sídlem v Pittsburghu ve státě Pennsylvania (USA) panem Dr. Paul C. Rizzem.

Rok 1992

Založena společnost Stevenson and Associates Kancelář v České republice s. r. o. pány Ing. Rudolfem Masopustem, CSc. a Dr. Johnem D. Stevensonem.

Rok 2000

Oficiálně schválena metoda GIP-VVER (Generic Implementation Procedure) pro hodnocení seizmické odolnosti zařízení a komponent jaderných elektráren typu VVER Mezinárodní atomovou agenturou IAEA (International Atomic Energy Agency) ve Vídni.

Rok 2000

Akvizice společnosti Stevenson and Associates Kancelář v České republice s. r. o. globální inženýrskou firmou Paul C. Rizzo Associates, Inc. se sídlem v USA.

Rok 2006

Od roku 2006 naše společnost společná projektová platforma při provádění experimentálních programů seizmický kvalifikace komponent zařízení bezpečnostních systémů jaderných elektráren s akreditovanými laboratořemi Vojenského technického ústavu pozemního vojska, Vyškov.

Rok 2012

Výročí 20 let od založení Stevenson and Associates Kancelář v České republice a. s., integrace společnosti do struktury Paul C. Rizzo Associates, Inc. Změna obchodní firmy na Rizzo Associates Czech, a. s.

Rok 2017

Výročí 25 let od založení Stevenson and Associates Kancelář v České republice a. s. (respektive Rizzo Associates Czech, a.s.) v Plzni.

Rok 2022

Získání Osvědčení o shodě systému jakosti společnosti Rizzo Associates Czech, a.s. s požadavky ČOS 051672 (AQAP 2110) od Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti.

Získání Certifikátu o shodě systému jakosti společnosti Rizzo Associates Czech, a.s. s požadavky normy ČSN ISO 19443:2019 zaměřené na poskytování služeb důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti.

o nás

POLITIKA KVALITY

Naše práce splňuje kritéria stanovená jak firemním programem zajištění jakosti (QA)
dle normy ISO 9001:2015, ISO 19 443:2018 a AQAP-2110 (ČOS 051672) tak požadavky dokumentů IAEA SSS No. GSR Part 2 a GS-G-3.1,US NRC 10 CFR 830.120 (2000) a ANSI/ASME NQA-1 (2008).

ISO 9001:2015 – Certifikát DNV

Osvědčení ČOS 051672 (AQAP 2110)

ISO 19443:2018 – Certifikát

Rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost –
provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace pro zákazníky o zpracování osobních údajů