SLUŽBY V OBLASTI INŽENÝRSTVÍ, SEIZMICKÉ ODOLNOSTI

VÍCE NEŽ 25 LET ZKUŠENOSTÍ

Rizzo Associates Czech, a. s.

Rizzo Associates Czech, člen skupiny RIZZO, je významnou mezinárodní inženýrskou společností se sídlem v Plzni.

Poskytujeme inženýrské služby v oblasti kvalifikace zařízení a komponent, prokazování vysoké spolehlivosti zařízení, staveb a infrastruktury při jejich návrhu, provozování a vyřazování z provozu.

NAŠE JEDINEČNÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

ZAMĚŘUJEME SE

GIP-VVER

Modifikace metody Generic Implementation Procedure pro použití na jaderných elektrárnách s reaktory typu VVER. Jedná se o nepřímou metodu hodnocení seizmické adekvátnosti zařízení instalovaného na jaderných elektrárnách typu VVER, která je doporučována IAEA.

NAVRHOVANÍ SEIZMICKY ODOLNÝCH KONSTRUKCÍ A HODNOCENÍ SEIZMICKÉ ODOLNOSTI

Prokazování seizmické způsobilosti konstrukcí, zařízení a komponent jaderných elektráren a průmyslových systémů podle inženýrských standardů a pravděpodobnostních metod hodnocení poruch.

SEIZMICKÉ ZKOUŠKY A KVALIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Kvalifikace strojních a elektrotechnických komponent zařízení experimentálními programy seizmických zkoušek a analýz, ověřování způsobilosti na stárnutí a extrémní podmínky od vlivů okolního prostředí, inspekce a in-situ hodnocení spolehlivosti konstrukcí a komponent bezpečnostních systémů a zařízení souvisejících s bezpečností.