naše služby

DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI

Více jak 30 let zkušeností

Rizzo Associates Czech se specializuje na metody dynamického modelování a na pokročilé metody výpočtového hodnocení v konstrukční mechanice. Design a návrhy řešení jaderných zařízení a dalších průmyslových celků při použití moderních softwarových a hardwarových produktů.

Rizzo Associates Czech poskytuje služby sahající od koncepčních studií a návrhu kritérií až k podrobným výpočtům konstrukcí, systémů a jejich komponent jak pro nová tak pro existující zařízení, zvláště pak pro jaderné elektrárny.

Máme podrobné znalosti týkající se konstrukčního návrhu a analýz bezpečnosti jaderných elektráren s reaktory typů PWR, BWR, CANDU, a zvláště pak VVER.

VÝZKUM A VÝVOJ
Analytické studie, které umožnily zahrnout zjednodušené metody statických zátěžových koeficientů do kódu ASME BPVC (norma americké asociace strojních inženýrů pro kotle, tlakové nádoby a tlaková potrubí)...
ANALÝZY SEIZMICKÉ PORUŠITELNOSTI
Unikátní znalost a aplikace analýzy (výpočty) seizmické porušitelnosti zařízení...
PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ LEGISLATIVNÍ DOKUMENTACE A NORMOTVORBA
Příprava aplikační legislativní dokumentace a implementačních studií rizikových průmyslových staveb. Bezpečnostní zprávy (Safety Analysis Reports)...
HODNOCENÍ HRANIČNÍ SEIZMICKÉ ODOLNOSTI (SMA)
Unikátní znalost a aplikace hodnocení hraniční seizmické odolnosti zařízení...
EXPERTNÍ ANALÝZY
Expertní analýzy CFSI (Counterfeit, Fraudulent, and Substandard Items) a programy obrany proti substandardizaci a falšování komponent zařízení bezpečnostních systémů a kritických funkcí...
HODNOCENÍ ODOLNOSTI
Analýzy bezpečnosti a spolehlivosti jaderných i nejaderných elektráren, jejich konstrukcí, systémů a komponent zařízení...
ŠKOLENÍ A TRÉNINKOVÉ PROGRAMY
Zabezpečení trvalého vzdělávání a udržování kvalifikace pro personál v inženýrských oborech formou realizace školení na témata pokročilých metod hodnocení jaderné bezpečnosti...
KONSTRUKČNÍ MECHANIKA
Vývoj zjednodušených, bezpečných a cenově přijatelných analytických postupů pro konstrukční návrhy a analýzy konstrukcí, systémů a jejich komponent...
KVALIFIKACE ZAŘÍZENÍ
Kvalifikace je postup prokázání způsobilosti zařízení pro výkon (bezpečnostní) funkce za všech projektem předpokládaných stavů a za působení všech vnějších vlivů.
PROCEDURA GIP-VVER
Naší unikátní službou je procedura GIP-VVER (modifikace metody Generic Implementation Procedure pro použití na jaderných elektrárnách s reaktory typu VVER). Jedná se o nepřímou metodu hodnocení seizmické adekvátnosti zařízení instalovaného na jaderných elektrárnách typu VVER, která je doporučována IAEA...