Příprava aplikační legislativní dokumentace a normotvorba

Příprava aplikační legislativní dokumentace a normotvorba
  • Příprava aplikační legislativní dokumentace a implementačních studií rizikových průmyslových staveb. Bezpečnostní zprávy (Safety Analysis Reports);
  • Normotvorba, standardizace a unifikace procedur pro kvalifikaci a hodnocení odolnosti zařízení. Prosazování kvality a uplatňování odstupňovaného přístupu. Certifikační programy pro materiály a výrobní produkty.
  • Naši zaměstnanci jsou aktivními členy národních a mezinárodních organizací a to konkrétně Česká nukleární společnost (ČNS), Asociace strojních inženýrů ČR (A.S.I), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), American Society of Mechanical Engineers (ASME) a dalších.