Expertní analýzy

Expertní analýzy
  • Expertní analýzy CFSI (Counterfeit, Fraudulent, and Substandard Items) a programy obrany proti substandardizaci a falšování komponent zařízení bezpečnostních systémů a kritických funkcí;
  • Návrhy a ověřování obranných civilních a armádních struktur v odstupňovaných režimech ochrany dat;
  • Jaderná bezpečnost – bezpečnost rizikových provozů – kvantifikace rizik a potencionálních ohrožení;
  • Validace a verifikace komponent systémů kontroly a řízení;
  • Cyber-Intereference Studies and Weak-Point Assessment- analýzy kybernetické nezpůsobilosti a definice slabých systémových míst na rozhraních;
  • Ongoing Qualifiaction and As-Built Assessment – hodnocení životnosti a posouzení způsobilosti a odolnosti na podmínky prodloužené životnosti systémů zajišťujících vitální a kritické funkce;
  • Stress-Test and Survivability Assessment – posouzení podmínek přežití komponent a stavebních konstrukcí na extrémní podmínky vnějšího zatížení od zemětřesení, tlakové vlny, projektilů a pádu letadel.