Konstrukční mechanika

Konstrukční mechanika
  • Vývoj zjednodušených, bezpečných a cenově přijatelných analytických postupů pro konstrukční návrhy a analýzy konstrukcí, systémů a jejich komponent;
  • Vývoj zjednodušených, bezpečných a cenově přijatelných postupů založených na zkušenostech pro konstrukční hodnocení seizmické adekvátnosti konstrukcí, systémů a jejich komponent;
  • Zjišťování a analýzy poruch konstrukcí a komponent zařízení vystavených extrémním zatížením, dynamickým rázům, výbuchům, rázovým a cyklickým zatížením.