Kvalifikace komponent

Kvalifikace komponent
  • Kvalifikace strojních a elektrotechnických komponent zařízení na vlivy okolního prostředí;
  • Kvalifikace elektrických a I&C zařízení na vlivy elektromagnetického rušení (EMC/EMI);
  • Forenzní analýzy – posouzení příčin poruch a určování kořenových příčin poškození;
  • Homologace zařízení pro extrémní podmínky a odstupňovaný návrh;
  • Dedikace zařízení běžné obchodní jakosti (CGD – Commercial Grade Dedication) pro použití v bezpečnostních systémech jaderných zařízení;