Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj
  • Analytické studie, které umožnily zahrnout zjednodušené metody statických zátěžových koeficientů do kódu ASME BPVC (norma americké asociace strojních inženýrů pro kotle, tlakové nádoby a tlaková potrubí);
  • Aplikace znalosti týkající se konstrukčního návrhu a analýz bezpečnosti jaderných elektráren s reaktory typů PWR, BWR, CANDU a zvláště pak VVER;
  • Výzkum, vývoj, příprava provozně bezpečnostní zprávy, podpora při licencování a při jednání s dozornými orgány;
  • Vývoj databázových systémů a metod řízení správy kvalifikační dokumentace jaderně-energetických zařízení.