Reference

VÝZNAMNÉ PROJEKTY

Společnost Rizzo Associates Czech (dříve STEVENSON AND ASSOCIATES Kancelář v České republice a. s.) se podílela na celé řadě projektů především v oblasti mírového využití jaderné energie. V rámci těchto projektů realizovala expertní a poradenské služby zaměřené na hodnocení odolnosti zařízení a komponent, kvalifikaci zařízení, konstrukční mechaniku a další. Společnost Rizzo Associates Czech v rámci svých projektů využívala své zkušenosti s procedurou GIP-VVER.

KVALIFIKACE ZAŘÍZENÍ, JE MOCHOVCE (SLOVENSKO)
KVALIFIKACE ZAŘÍZENÍ, JE MOCHOVCE (SLOVENSKO)

Úkolem tohoto projektu bylo prokázání způsobilosti zařízení pro výkon bezpečnostní funkce za podmínek postulované havárie LOCA.

KVALIFIKACE A VÝPOČTY, JE MOCHOVCE (SLOVENSKO)
KVALIFIKACE A VÝPOČTY, JE MOCHOVCE (SLOVENSKO)

Projekt navazuje na úvodní etapu příprav na dostavbu Mochovce 3&4 (Úvodní projekt). Spolupráce se společností SE probíhá v rámci dostavby jaderné elektrárny Mochovce na několika úrovních.

OVĚŘENÍ SEIZMICKÉ ODOLNOSTI, JE JASLOVSKÉ BOHUNICE V2 (SLOVENSKO)
OVĚŘENÍ SEIZMICKÉ ODOLNOSTI, JE JASLOVSKÉ BOHUNICE V2 (SLOVENSKO)

Odborníci z RIZZO-CZ inspektovali a ověřovali seizmickou odolnost hlavních konstrukcí, komponent zařízení a potrubních systémů obou bloků jaderné elektrárny při použití výpočtů a seizmických zkoušek na základě zkušenostních metod (GIP-VVER).

SEIZMICKÁ KVALIFIKACE, JE MOCHOVCE, (SLOVENSKO)
SEIZMICKÁ KVALIFIKACE, JE MOCHOVCE, (SLOVENSKO)

V rámci projektu, řešeného pro společnost ROEZ, s. r. o. se sídlem v Trnavě, Slovenská republika, byla řešena seizmická odolnost provozního souboru Mobilního dieselgenerátoru pro dostavbu JE Mochovce, 3. a 4. blok, Slovenská republika.

POSTREALIZAČNÍ INSPEKCE A HODNOCENÍ SEIZMICKÉ ODOLNOSTI NA JE TEMELÍN (ČESKÁ REPUBLIKA)
POSTREALIZAČNÍ INSPEKCE A HODNOCENÍ SEIZMICKÉ ODOLNOSTI NA JE TEMELÍN (ČESKÁ REPUBLIKA)

Rizzo Associates Czech, a. s. (dříve STEVENSON AND ASSOCIATES Kancelář v České republice a.s.) (Rizzo Czech), dceřiná společnost Paul C. Rizzo Associates, Inc., globální konstrukční a poradenské firmy RIZZO se sídlem v Pittsburghu (Pensylvánie, USA) (RIZZO) průběžně provádí postrealizační inspekce a hodnocení seizmické odolnosti na JE Temelín. Tyto činnosti jsou realizovány pro více zákazníků, např. pro I&C Energo a.s., NUVIA a.s., ŠKODA JS a.s., ENERGOSERVICE CZ s.r.o., ELTODO, a.s., ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. a další.

SEIZMICKÁ PRA, JE LEIBSTADT (ŠVÝCARSKO)
SEIZMICKÁ PRA, JE LEIBSTADT (ŠVÝCARSKO)

Výsledky analýzy seizmické porušitelnosti (Seismic Fragility Analysis) SKK (systémů, konstrukcí a komponent) byly vstupem pro seizmickou PRA (Probabilistic Risk Assessment) jaderné elektrárny.

SEIZMICKÁ KVALIFIKACE A MKP ANALÝZA, YUNUS EMRE (TURECKO)
SEIZMICKÁ KVALIFIKACE A MKP ANALÝZA, YUNUS EMRE (TURECKO)

Předmětem projektu byla seizmické kvalifikace a pevnostní MKP analýza klimatizačních sestav obsahujících ventilátorové jednotky, chladič, elektroohřívač a dále pevnostní MKP analýza samostatných kondenzačních jednotek.

INSPEKCE A SEIZMICKÉ KVALIFIKACE, JIHOUKRAJINSKÁ JE
INSPEKCE A SEIZMICKÉ KVALIFIKACE, JIHOUKRAJINSKÁ JE

Při zpracování projektu kvalifikace zařízení 1. bloku Jihoukrajinské jaderné elektrárny a seizmického hodnocení odolnosti zařízení elektrárny, byly zákazníkovi poskytovány kompletní služby jako inspekce elektrárny, hodnocení a navržená nápravná opatření.

SEIZMICKÉ VÝPOČTY, EXPERIMENTÁLNÍ REAKTOR JHR (FRANCIE)
SEIZMICKÉ VÝPOČTY, EXPERIMENTÁLNÍ REAKTOR JHR (FRANCIE)

RIZZO-CZ spolupracuje jako partnerská organizace nadnárodního vědeckého týmu na projektování seizmicky odolných komponent a stavebních částí horkých komor nově budovaného reaktoru Jules Horowitz v Cadarache (Francie).