OVĚŘENÍ SEIZMICKÉ ODOLNOSTI, JE JASLOVSKÉ BOHUNICE V2 (SLOVENSKO)

JE JASLOVSKÉ BOHUNICE V2 (SLOVENSKO)

OVĚŘENÍ SEIZMICKÉ ODOLNOSTI, JE JASLOVSKÉ BOHUNICE V2 (SLOVENSKO)

Odborníci z RIZZO-CZ inspektovali a ověřovali seizmickou odolnost hlavních konstrukcí, komponent zařízení a potrubních systémů obou bloků jaderné elektrárny při použití výpočtů a seizmických zkoušek na základě zkušenostních metod (GIP-VVER).

V rámci prací na projektu řešeného ve spolupráci s firmou VÚJE byla společnost RIZZO-CZ zodpovědná za veškeré činnosti spojené s ověřením seizmické odolnost na JE Jaslovské Bohunice. Jednotlivé činnosti projektu byly následující:

– Vypracování odpovídajících metodik (na základě související normativně technické dokumentace IAEA);
– Ověření seizmické adekvátnosti strojních a elektrotechnických zařízení (včetně SKŘ) a potrubních systémů při použití výpočtů, výsledků seizmických zkoušek a/nebo na základě zkušeností (GIP-VVER);
– Seizmické inspekce na místě;
– Koncepční návrhy opatření pro zvýšení seizmické odolnosti;
– Výpočty hodnot hraniční seizmické odolnosti HCLPF (High Confidence of Low Probability of Failure);
– Koordinace a kontrola výpočtů v rámci seizmického přehodnocení vypracovaných jinými organizacemi;
– Vypracování požadavků na seizmickou kvalifikaci pro nově instalované a/nebo zodolňované komponenty zařízení;
– Ověření některých výpočtů vypracovaných v rámci modernizačních projektů jinými společnostmi;
– Post-realizační inspekce.

Celkový fond projektu činil 12 000 člověkohodin.

Veškeré činnosti prováděné v rámci zpracování projektu byly vykonávány v souladu s politikou kvality firmy. Jako akceptační kritéria byly použity normy a metodické postupy platné pro elektrárnu Jaslovské Bohunice V2 a to především normy IEC 980:1989 a další relevantní normy IEC, ASME, metodika GIP-VVER a další relevantní technická dokumentace.