SEIZMICKÁ KVALIFIKACE, JE MOCHOVCE, (SLOVENSKO)

JE MOCHOVCE (SLOVENSKO)

SEIZMICKÁ KVALIFIKACE NÁHRADNÍHO ZDROJE MOBILNÍHO GENERÁTORU PRO DOSTAVBU JE MOCHOVCE, 3. A 4. BLOK, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

V rámci projektu, řešeného pro společnost ROEZ, s. r. o. se sídlem v Trnavě, Slovenská republika, byla řešena seizmická odolnost provozního souboru mobilního dieselgenerátoru. Požadavky na instalaci souboru mobilního dieselgenerátoru v areálu JE Mochovce, 3. a 4. blok vychází ze stress testů provedených ve shodě s European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) a vychází z požadavků vzniklých po události v jaderné elektrárně Fukušima.

Úkolem tohoto projektu bylo prokázání seizmické odolnosti sestavy mobilního dieselgenerátoru a jeho příslušenství pro podmínky instalace v areálu JE Mochovce, 3. a 4. blok pro seizmické zatížení PGAH = 0,15g resp. PGAV = 0,1g. Značná část projektu byla též zaměřena na poradenskou a konzultační činnost pro zákazníka a jeho subdodavatele.

Jednotlivé činnosti v rámci projektu byly následující:

– Dekompozice kvalifikovaného zařízení do kvalifikačních skupin a stanovení příslušného postupu kvalifikace dle požadavků metodik a příslušné NTD pro dodávky na JE Mochovce, 3. a 4. blok. Výstupem tohoto úkolu byl Kvalifikační plán zařízení souboru mobilního dieselgenerátoru.
– Potenciálně kritické komponenty, které bylo nutné kvalifikovat typovými seizmickými zkouškami, konkrétně startér, řídící jednotku synchronního generátoru a generátor, řídící jednotku dieselmotoru, rozváděčové skříně s elektrickým vybavením a startovací baterie, jejichž kvalifikace byla plně v realizaci společnosti RIZZO-CZ. Společnost RIZZO-CZ připravila pro tyto kritické komponenty dílčí typové Kvalifikační programy, připravila a koordinovala zkoušky v akreditovaných laboratořích, vyhodnotila dílčí kvalifikační zkoušky a připravila dílčí Kvalifikační zprávu za tato zařízení.
– Společnost RIZZO-CZ v rámci činností prováděla verifikaci všech dílčích seizmických výpočtů konstrukcí, které byly prováděny pracovníky dodavatele zařízení.
– Závěrem prací na projektu seizmického hodnocení souboru Mobilního dieselgenerátoru byla kolekce všech dílčích Kvalifikačních zpráv a konsolidace výsledků kvalifikačního procesu do vrcholového kvalifikačního dokumentu – Souhrnné kvalifikační zprávy následované vystavením Protokolu kvalifikační způsobilosti.

Celkový fond projektu činil 4 900 člověkohodin.

Veškeré činnosti prováděné v rámci zpracování projektu byly vykonávány v souladu s politikou kvality firmy. Zároveň jako akceptační kritéria byla použita především národní legislativní dokumentace, zákony a vyhlášky ÚJD SR, normativně-technická dokumentace IAEA, metodická dokumentace a další relevantní normativně-technická dokumentace.