INSPEKCE A SEIZMICKÉ KVALIFIKACE, JIHOUKRAJINSKÁ JE

JIHOUKRAJINSKÁ JE

INSPEKCE A SEIZMICKÉ KVALIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. BLOKU JIHOUKRAJINSKÉ JADERNÉ ELEKTRÁRNY, UKRAJINA

Při zpracování projektu kvalifikace zařízení 1. bloku Jihoukrajinské jaderné elektrárny a seizmického hodnocení odolnosti zařízení elektrárny, byly zákazníkovi ÚJV Řež poskytovány kompletní služby jako inspekce elektrárny, hodnocení a navržená nápravná opatření. Pro zpracování dílčích úloh projektu byly využity SW nástroje – ANSYS, Scia Engineer, MATHCAD.

Jednotlivé konzultační služby v rámci projektu:

  • Školení personálu Jihoukrajinské JE.
  • Zajištění seizmických inspekcí vybraných komponent zařízení metodou nepřímého hodnocení GIP-VVER.
  • Zpracování technické dokumentace seizmického hodnocení.
  • Katalog nápravných opatření s řešením návrhů seizmického zodolnění SKK (systémů, konstrukcí, komponent).
  • Proškolení vybraných specialistů a zpracování metodického materiálu.

 

Celkový fond projektu činil 4 800 člověkohodin.

Veškeré činnosti prováděné v rámci zpracování projektu byly vykonávány v souladu s politikou kvality firmy. Zároveň jako akceptační kritéria byly použity především normy IAEA; GIP-VVER; PNAE G-7-002-86. Standards for Stress Calculations of Equipment and Pipes of Nuclear Power Plants; DBN V.2.6-163:2010. Steel structures.

RIZZO-CZ v průběhu zpracovávání projektu úzce spolupracuje se zákazníkem.