SEIZMICKÉ VÝPOČTY, EXPERIMENTÁLNÍ REAKTOR JHR (FRANCIE)

EXPERIMENTÁLNÍ REAKTOR JHR (FRANCIE)

EXPERIMENTÁLNÍ REAKTOR – RÉACTEUR JULES HOROWITZ (JHR), DODÁVKA HORKÝCH KOMOR PRO EXPERIMENTÁLNÍ REAKTOR, (FRANCIE)

RIZZO-CZ spolupracuje jako partnerská organizace nadnárodního vědeckého týmu na projektování seizmicky odolných komponent a stavebních částí horkých komor nově budovaného reaktoru Jules Horowitz v Cadarache (Francie).

Tento výzkumný reaktor bude sloužit pro testování chování materiálů a paliv v jaderném prostředí fúzního reaktoru. Bude představovat jedinečný experimentální nástroj pro jaderný výzkum.
Inženýři společnosti RIZZO-CZ ověřují seizmickou odolnost zabudovaných komponent stavby a kvalifikaci zařízení komplexu horkých komor JHR. Společnost se podílí na zpracování a výstupní kontrole výpočtových zpráv a přípravě zadávací dokumentace pro kvalifikaci dodávaných zařízení.

V tomto projektu byly řešeny firmou RIZZO-CZ následující úlohy:

– Seizmické výpočty stavebních částí tzv. horkých komor experimentálního reaktoru.
– Seizmické výpočty jednotlivých úloh rozdělených na stavební celky a zabudovaných komponent; použití programů ANSYS a Mathcad.

Celkový fond projektu přesahuje 5 000 člověkohodin.

Veškeré činnosti prováděné v rámci zpracování projektu byly vykonávány v souladu s politikou kvality firmy. Zároveň jako akceptační kritéria byly použity především francouzské normy TA-599960-B: RJH – LOT C01– Spécification Technique d’Achat des cellules chaudes. RCC-G-RJH (Conception, Réalisation), RCC-MX Vol. K, ed. 2008, CM 66 – NF P22-701 et additif 80 nebo EUROCODE 3.