SEIZMICKÁ PRA, JE LEIBSTADT (ŠVÝCARSKO)

JE LEIBSTADT (ŠVÝCARSKO)

HODNOCENÍ SEIZMICKÉ ODOLNOSTI NA JE LEIBSTADT, ŠVÝCARSKO

Výsledky analýzy seizmické porušitelnosti (Seismic Fragility Analysis) SKK (systémů, konstrukcí a komponent) byly vstupem pro seizmickou PRA (Probabilistic Risk Assessment) jaderné elektrárny. Činnost firmy RIZZO-CZ spočívala především v ověření bezpečnosti jaderné elektrárny v návaznosti na určení hraniční seizmické odolnosti jednotlivých zařízení. Inženýři firmy RIZZO-CZ provedli výpočty parametrů seizmické porušitelnosti individuálních komponent zařízení prostřednictvím proprietárního softwaru a vyvinuli databázi zařízení vycházející z dokumentace elektrárny a sloužící pro řízení dat souvisejících se seizmickou odolností zařízení elektrárny.

Jednotlivé činnosti v rámci inženýrského posouzení a prováděných analýz:

– Řízení a koordinace pracovních úloh.
– Získávání a řízení dat.
– Příprava inspekcí.
– Seizmické inspekce a vypracování inspekční zprávy.
– Přezkoumání dat a screening analýza.
– Deterministické hodnocení (stanovení hodnot HCLPF – High Confidence of Low Probability of Failure).
– Stanovení parametrů seizmické porušitelnosti vybraných budov.
– Stanovení parametrů seizmické porušitelnosti vybraných strojních a elektrických zařízení a zařízení SKŘ (systémů kontroly a řízení) / I&C.
– Stanovení parametrů porušitelnosti působením extrémních podmínek zatížení větrem.

Celkový fond projektu činil 8 000 člověkohodin.

Veškeré činnosti prováděné v rámci zpracování projektu byly vykonávány v souladu s politikou kvality firmy. Zároveň jako akceptační kritéria byly použity především dokumenty EPRI NP-6041-M rev1, EPRI TR-103959, EPRI TR-1002988, DOE EH-0545, ASME BPVC, ACI a ostatní relevantní normativně technická dokumentace.