KVALIFIKACE A VÝPOČTY, JE MOCHOVCE (SLOVENSKO)

JE MOCHOVCE (SLOVENSKO)

KONZULTAČNÍ ČINNOST A VERIFIKACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO DOSTAVBU JE MOCHOVCE 3. A 4. BLOK V ČÁSTI JADERNÉHO OSTROVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

RIZZO-CZ je pro realizaci projektu dostavby 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce významným dodavatelem.
Projekt navazuje na úvodní etapu příprav na dostavbu Mochovce 3&4 (Úvodní projekt). Spolupráce se společností SE probíhá v rámci dostavby jaderné elektrárny Mochovce na několika úrovních. Dlouhodobá spolupráce koresponduje jak s velikostí zpracovávaných projektů, tak s jejich obsáhlostí a náročností. Společnost RIZZO-CZ na tento projekt zpracovala koncepci seizmického hodnocení a podílí se na hodnocení seizmické odolnosti a přípravu seizmických kvalifikačních zpráv pro nově dodávané konstrukce, mechanické a elektrické komponenty a potrubní systémy. Činnost společnosti RIZZO-CZ spočívá především v přípravě a realizaci programů kvalifikace pro zařízení, vytváření nezávislých posudků, souhrnných a výpočtových zpráv pevnosti, životnosti a seizmické odolnosti SKK (systémů, konstrukcí a komponent). V rámci dlouhodobé spolupráce společnosti Rizzo Associates Czech poskytuje společnosti SE široké spektrum služeb, které sahají od vypracování metodik, statických a dynamických výpočtů, kvalifikace zařízení (analytické a experimentální ověření způsobilosti) až po inspekce technologického zařízení a stavebních konstrukcí elektrárny.

Jednotlivé činnosti v rámci konzultační činnosti a posuzování projektové dokumentace jsou následující:

– Metodika – Požadavky na hodnocení seizmické odolnosti konstrukcí, systémů a komponent JE Mochovce 3. a 4. blok.
– Metodika – Zabezpečení komplexní kvalifikace konstrukcí, systémů a komponent JE Mochovce 3. a 4. blok.
– Databáze pro řízení komplexní kvalifikace zařízení.
– Příprava kvalifikačních specifikací pro dodávaná zařízení.
– Metodika – Posuzování seizmické odolnosti konstrukcí, systémů a komponent po instalaci.
– Metodika – Typové řešení kotvících prvků pro seizmicky odolné SKK.
– Zpracování nezávislých posudků výpočtových zpráv pevnosti, životnosti a seizmické odolnosti SKK.
– Zpracování souhrnných zpráv o výpočtech pevnosti, životnosti a seizmické odolnosti SKK a souhrnné kvalifikační zprávy.
– Zpracování posudků výpočtových zpráv pevnosti, životnosti a seizmické odolnosti SKK.

Celkový fond přesahuje 4 700 člověkohodin.

Veškeré činnosti prováděné v rámci zpracování projektu byly vykonávány v souladu s politikou kvality firmy. Zároveň jako akceptační kritéria byly použity především slovenská a mezinárodně uznávaná normativně technická dokumentace, zejména ASME BPVC (Boiler and Pressure Vesel Code), ASI NTD (Normativně technická dokumentace Asociace strojních inženýrů) a relevantní dokumentace IAEA. RIZZO-CZ v průběhu zpracovávání projektu úzce spolupracuje se zákazníkem a partnerskými organizacemi.