POSTREALIZAČNÍ INSPEKCE A HODNOCENÍ SEIZMICKÉ ODOLNOSTI NA JE TEMELÍN (ČESKÁ REPUBLIKA)

JE TEMELÍN (ČESKÁ REPUBLIKA)

POST-REALIZAČNÍ INSPEKCE A HODNOCENÍ SEIZMICKÉ ODOLNOSTI NA JE TEMELÍN (ČESKÁ REPUBLIKA)

Rizzo Associates Czech, a. s. (RIZZO-CZ), dceřiná společnost Paul C. Rizzo Associates, Inc., globální konstrukční a poradenské firmy RIZZO se sídlem v Pittsburghu (Pensylvánie, USA) (RIZZO) průběžně provádí post-realizační inspekce a hodnocení seizmické odolnosti na JE Temelín. Tyto činnosti jsou realizovány pro více zákazníků, např. pro I&C Energo a.s., NUVIA a.s., ŠKODA JS a.s., ENERGOSERVICE CZ s.r.o., ELTODO, a.s., ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. a další.

Mezi jednotlivé činnosti v rámci tohoto projekty patří například:

– Posouzení seizmické odolnosti provedených úprav ve stávajících rozváděčích seizmické kategorie 1a.
– Posouzení seizmické odolnosti nové polní kabeláže včetně ocelových podpěrných konstrukcí.
– Posouzení seizmické odolnosti přemístěných sdružovacích, měřících přechodových skříněk a navazující kabeláže.
– Uchycení nových rozváděčů pracovního osvětlení DGS, nových osvětlovacích těles včetně nové navazující kabeláže.
– Posouzení seizmické odolnosti a statické pevnosti nově realizovaných úseků potrubních tras.
– Uchycení propojovacích skříněk a nového uložení snímačů zatížení pro hlavní zdvihy polárního mostového jeřábu (PMJ).
– Posouzení seizmické odolnosti nových vzorkovačů aerosolů a jodů.
– Posouzení seizmické odolnosti kotvení do stavby nových elektromotorů čerpadel.

Celkový fond projektu činí 2 500 člověkohodin.

Všechny aktivity v rámci tohoto projektu byly prováděné v souladu s politikou kvality firmy. Práce se vykonává za použití hodnocení nepřímé metody GIP-VVER, inženýrských posudků a výpočtů. Zároveň jako akceptační kritéria byly použity především mezinárodní normy ČSN, IEEE, IEC, ASCE, NTD ASI, ETAG, Eurokód 3, ASME BPVC a další relevantní normativně technická dokumentace.