KVALIFIKACE ZAŘÍZENÍ, JE MOCHOVCE (SLOVENSKO)

JE Mochovce

ZAJIŠTĚNÍ KVALIFIKACE ZAŘÍZENÍ V DODÁVKÁCH KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, A.S. NA JE MOCHOVCE, 3. A 4. BLOK, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

V rámci projektu, řešeného pro společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. se sídlem v Brně, Česká republika, byla řešena kvalifikace zařízení tlakových spínačů výrobce ITT Aerospace Controls Neo-Dyn® Industrial Switches (dále jen Neo-Dyn) typ 100P52C5 MSD a typ 100P57C5 MSD pro použití v drsném prostředí JE Mochovce. Úkolem tohoto projektu bylo prokázání způsobilosti zařízení pro výkon bezpečnostní funkce za podmínek postulované havárie LOCA. Samotné zkoušce předcházel rozsáhlý program ověřující základní technické parametry zařízení jako například měření izolačních odporů, měření spínacích a rozpínacích tlaků a tlaková zkouška. Během kvalifikačních zkoušek byla též provedena zkouška na stupeň krytí dle ČSN EN 60529 a na základě neprůkazné zkoušky navržena dodatečná technická opatření pro spolehlivý a bezpečný provoz zařízení v prostorách hermetické zóny jaderné elektrárny. Před zkouškou LOCA byl předřazen program řízeného zrychleného stárnutí (teplotního, radiačního a stárnutí opotřebením) kdy zařízení bylo ve shodě s IEC 60780 uveden do stavu „na konci životnosti“.

Jednotlivé činnosti v rámci projektu byly následující:

– Sumarizace technických požadavků kladených na provoz zařízení v drsném prostření vyplývající z technické dokumentace, normativně technické dokumentace a metodických postupů jaderné elektrárny. Tyto požadavky byly shrnuty v Kvalifikačním programu, jehož součástí byly i jednotlivé dílčí zadání pro vykonání zkoušek v akreditovaných laboratořích.
– Společnost RIZZO-CZ se také podílela na přípravě zkušebních vzorků, přípravě zkušebních zařízení a přípravě zkušebních postupů včetně stanovení jasně definovaných akceptačních kritérií. Nedílnou součástí byl také odborný dozor při vykonávání dílčích kvalifikačních zkoušek.
– Závěrem prací na projektu kvalifikace tlakových spínačů Neo-Dyn bylo vyhodnocení všech dílčích kvalifikačních zkoušek a vydání vrcholového kvalifikačního dokumentu – souhrnné kvalifikační zprávy.

Celkový fond projektu činil 1 000 člověkohodin.

Veškeré činnosti prováděné v rámci zpracování projektu byly vykonávány v souladu s politikou kvality firmy. Zároveň jako akceptační kritéria byla použita především národní legislativní dokumentace, zákony a vyhlášky ÚJD SR, normativně-technická dokumentace IAEA, metodická dokumentace a další relevantní normativně technická dokumentace.