SEIZMICKÁ KVALIFIKACE A MKP ANALÝZA, YUNUS EMRE (TURECKO)

YUNUS EMRE (TURECKO)

SEIZMICKÁ KVALIFIKACE VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK NA UHELNOU ELEKTRÁRNU YUNUS EMRE 2X 145 MWE CFPP, TURECKÁ REPUBLIKA

Předmětem projektu byla seizmické kvalifikace a pevnostní MKP analýza klimatizačních sestav obsahujících ventilátorové jednotky, chladič, elektroohřívač a dále pevnostní MKP analýza samostatných kondenzačních jednotek. V obou případech bylo nutné realizovat zodolnění konstrukce za účelem zvýšení seizmické odolnosti jednotek. Řídící VCS jednotky byly kvalifikované programem zkoušek seizmické funkční způsobilosti.

V tomto projektu byly řešeny firmou RIZZO-CZ následující seizmické analýzy:

– Vyhodnocení strukturální pevnosti a hermetické těsnosti konstrukce klimatizačních sestav typu AeroMasterCirrus a AeroMaster XP.
– Vyhodnocení strukturální pevnosti a hermetické těsnosti konstrukce kondenzačních jednotek typu CHX a JHX.
– Vyhodnocení pevnosti a funkční způsobilosti řídících jednotek řady VCS.

V rámci těchto vyhodnocení byly prováděny následující dílčí činnosti:

– Inženýrská analýza kritických prvků sestav včetně návrhů potřebných úprav a zodolnění.
– Výpočtové vyhodnocení pevnosti a seizmické odolnosti kritických míst konstrukce.
– Realizace zkoušek funkční způsobilosti v akreditované laboratoři a vyhodnocení jejich výsledků.
– Navržení a vyhodnocení seizmicky odolných kotevních prvků.

Celkový fond projektu činil 4 500 člověkohodin.

Veškeré činnosti prováděné v rámci zpracování projektu byly vykonávány v souladu s politikou kvality firmy. Zároveň jako akceptační kritéria byly použity evropský standard EN 1993-1-1:2005/AC:2006-02, mezinárodní norma IEC 980:1989 a IEC 68-3-3:1991 a další normativně-technická dokumentace. RIZZO-CZ v průběhu zpracovávání projektu úzce spolupracovalo se zákazníkem a partnerskými organizacemi.