Grantové projekty

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023673
Rozváděče pro těžké podmínky

„Vývoj optimalizované konstrukce a zajištění opakované linkové výroby modulárního systémového rozváděče pro použití v těžkých podmínkách se snížením rizik seizmického ohrožení a zabezpečením spolehlivosti kritické infrastruktury“

FW01010137
Nové zalévací hmoty

„Projekt je zaměřen na vývoj nových zalévacích hmot, které budou primárně určeny pro použití v nové generaci hermetických kabelových průchodek (HKP) a modulů hermetických prostupů“