Rozváděče pro těžké podmínky

Evropská unie a Ministerstvo průmyslu a obchodu

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023673

Vývoj optimalizované konstrukce a zajištění opakované linkové výroby modulárního systémového rozváděče pro použití v těžkých podmínkách se snížením rizik seizmického ohrožení a zabezpečením spolehlivosti kritické infrastruktury

Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva průmyslu byl zahájen projekt s názvem Vývoj optimalizované konstrukce a zajištění opakované linkové výroby modulárního systémového rozváděče pro použití v těžkých podmínkách se snížením rizik seizmického ohrožení a zabezpečením spolehlivosti kritické infrastruktury (reg. číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023673) v Programu APLIKACE – Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Projekt je zaměřen na výzkum, vývoj optimalizované konstrukce a zajištění konfigurační technologie pro opakovanou produkci různých variant modulárního systémového rozváděče pro použití v těžkých podmínkách a snížení rizik seizmického ohrožení, pro zajištění spolehlivosti kritické infrastruktury. Výstupem bude prototyp seizmicky robustního zařízení s dynamicky odlehčené konstrukce, vysokou spolehlivostí funkce sestavy rozvaděče a elektrovýbroje a SW aplikace pro interaktivní návrhy a dokumentaci.

Realizace projektu probíhá od října 2020 a bude ukončena v květnu 2023.

Projekt je financován za podpory EU.