Nové zalévací hmoty

TAČR

Číslo projektu: FW01010137

Nové zalévací hmoty pro energetiku

Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva průmyslu byl zahájen projekt s názvem Nové zalévací hmoty pro energetiku (reg. číslo projektu FW01010137) v Programu TREND.

Projekt je zaměřen na vývoj nových zalévacích hmot, které budou primárně určeny pro použití v nové generaci hermetických kabelových průchodek (HKP) a modulů hermetických prostupů, určených zejména pro jaderně-energetická zařízení s požadavky na vysokou provozní spolehlivost a funkční odolnost vůči podmínkám havarijních událostí. Technologie HKP je rovněž určena i pro použití v ochranných a záložních systémech zařízení kritické infrastruktury, kterou jsou např. tunelové stavby, chráněná inženýrská vodohospodářská díla, kryty civilní obrany či objekty fyzické ochrany chráněných zařízení. Zmiňované systémy musí zabezpečovat plnou bariérovou a elektrickou funkční způsobilost při dlouholetém provozu a při mimořádných podmínkách působení okolního prostředí.

Realizace projektu probíhá od března 2020 a bude ukončena v únoru 2024.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu TREND.